Aanvraag Contract Scan


De prijs van € 250,- ziet op 4 (enkelzijdige) pagina's. Per extra pagina wordt er € 10,- gerekend.
Aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag. Eventuele aansprakelijkheid vervalt na een periode van 12 maanden vanaf de datum van betaling.